กระเบื้องเพชรคู่-มนคู่

กระเบื้องเพชรคู่-มนคู่  เป็นวิวัฒนาการของการออกแบบกระเบื้อง ที่นำเอารูปแบบเดิมของกระเบื้องเกล็ดปลาและหางเหยี่ยวในยุครัตนโกสินทร์  มาออกแบบบนโครงสร้างของกระเบื้องสมัยใหม่

  • ควบรวมกระเบื้อง 2 แผ่น เป็นแผ่นติดกัน เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
  • มีปีกข้างกระเบื้องทำให้การแนวชนทับซ้อนของกระเบื้องสมบูรณ์แบบขึ้นและใช้เป็นรางช่วยระบายน้ำได้ในเวลาเดียวกัน
  • สร้างคันป้องกันน้ำย้อน ขึ้นบนผิวกระเบื้อง และด้านปลายกระเบื้องยังทำให้เป็นขอบบังใบกับคันน้ำย้อน ให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นขณะที่มีฝนตกและลมกรรโชก
  • กระเบื้องเพชรคู่-มนคู่ สร้างบนฐานแม่พิมพ์ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน  จึงทำให้นำมามุงคละผสมผสานเพื่อสร้างรูปแบบการมุงได้ หลากหลาย  หลุดพ้นจากการมุงกระเบื้องรูปแบบเดิมๆ

รูปแบบต่างๆของการมุงกระเบื้อง เพชรคู่-มนคู่

Call Now Button