กระเบื้องอัดลายนูนต่ำ ( Embossed Tile )

กระเบื้องอัดลวดลายนูนต่ำ (Embossed Tile) เป็นกระเบื้องที่ออกแบบมาโดยให้ผิวของกระเบื้องถูกอัดเป็นร่องลายนูนต่ำทั่วทั้งหน้า ของกระเบื้อง เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างเท้ากับกระเบื้อง จึงเหมาะสำหรับปูบนพื้นที่ที่เป็นทางสัญจรสาธารณะ พื้นภายนอกอาคารหรือพื้นที่อื่นใดที่ต้องการลดความลื่นไถลของพื้น

Call Now Button