กำเนิดกระเบื้องปูพื้นลายโบราณ Ornamental

กระเบื้องปูพื้นลายโบราณหรือบางครั้งเรียกว่ากระเบื้องลายพรมนี้ เกิดขึ้นก่อนในทวีปยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้วค่อยๆแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของโลกตามอิทธิพลของการล่าเมืองขึ้น จึงทำให้มีชื่อเรียกต่างๆกันตามแหล่งผลิต เช่น French Cement Tile, Spanish Cement Tile, Cuban Tile เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย กระเบื้องชนิดนี้คณะผู้สอนศาสนา (Missionaries) ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยมีขั้นตอนในการลงลวดลายด้วยสีซึ่งได้มาจากการนำแม่สีผสมปูนซีเมนต์ขาวกรอกลงในแบบแม่พิมพ์ทีละสี ชั้นสีที่เป็นผิวกระเบื้องนี้เมื่ออัดแน่นแล้วจะมีความหนาประมาณ 3 มม.

โดยที่ทุกขั้นตอนการกรอกสีเพื่อสร้างลวดลายต้องกระทำด้วยมือ (Handmade) ยังผลให้คุณค่าของกระเบื้องชนิดนี้เหนือกว่ากระเบื้องชนิดอื่น

รายละเอียดของกระเบื้อง / SPECIFICATIONS

ขนาด (มม.)

Size (mm.)

จำนวนแผ่น/ตร.ม.

Pcs./sq.m.

น้ำหนัก/แผ่น (กก.)

Weight/pcs. (kg.)

200 x 200 x 15

25

1.2

กระเบื้องลายขอบและลายมุม (Border & Corner Tiles)

กระเบื้องลายสั่งทำ / เปลี่ยนสี (Custom Made Tile)

Call Now Button