กระเบื้องปูดาดฟ้ากันร้อน

กระเบื้องปูดาดฟ้ากันร้อน (SOLAR slab) ถูกออกแบบมาให้มีขาสั้น ๆ เกิดขึ้นที่มุมทั้งสี่ของกระเบื้อง  ดังนั้นเมื่อวางกระเบื้องลงบนพื้นราบๆ  จะเกิดโพรงอากาศขึ้นที่ใต้กระเบื้อง

เมื่อนำกระเบื้อง SOLAR slab ไปปูบนพื้นดาดฟ้า  แสงแดดแทนที่จะส่องกระทบกับผิวพื้นดาดฟ้าแล้วส่งผ่านความร้อนไปยังห้องที่อยู่ข้างใต้ดาดฟ้าโดยตรง  แสงแดดจะส่องกระทบกับผิวกระเบื้อง  ความร้อนจะส่งผ่านจากกระเบื้องไปยังโพรงอากาศใต้กระเบื้อง  และตามหลักฟิสิกส์อากาศเมื่อสะสมความร้อนได้ระดับหนึ่งจะลอยตัวขึ้น  อากาศเย็นกว่าที่อยู่โดยรอบจะไหลมาแทนที่  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศแบบตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา  ผลคือช่วยลดความร้อนของห้องใต้ดาดฟ้าและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Call Now Button